Breng snelheid in je business. Richt je op het F-woord.

Het maakt mij niet uit hoeveel power, energie of briljante ideeën je hebt. Als je ze niet gebruikt door ze te focussen op een bepaald doel en ze niet consequent uitvoert, dan zul je het potentieel van al die ideeën nooit kunnen benutten.  (Zig Ziglar, grondlegger Crestcom)

Enige tijd geleden spraken we regelmatig met een leidinggevende die bijzonder goed was in het bereiken van zijn gestelde doelen. We bespraken vaak de lopende projecten en de verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gingen.

Tijdens deze gesprekken over één van onze projecten kregen wij van hem een dringende tip/opdracht. Ik hoor het hem nog zeggen. Hij droeg ons op om als het ware een paar “oogkleppen” op te doen en ons alleen bezig te houden met onze belangrijkste prioriteiten. Al het andere betitelde hij als “niet werkelijk relevant”.

“Ik ben me terdege bewust van het belang van dit project”, zei hij. “Van jullie verwacht ik hetzelfde. En verwacht dat je vanuit je omgeving veel op- en aanmerkingen zult gaan krijgen gedurende dit project.  Dus blokkeer informatie waar je niets mee kunt”!

Van hem konden we dus wel wat leren over de impact van focus.
– Hij begreep heel goed dat het hebben en vasthouden van focus leidt tot succes.
– In plaats van een dagelijks to-do lijstje had hij een dagelijks let-go-of lijstje.
– Hij besteedde zijn tijd allereerst aan het bepalen van de meest belangrijke initiatieven en acties die essentieel waren voor verbetering en groei.
– Wanneer je naar zijn agenda keek dan was dat werkelijk een afspiegeling van zijn opvattingen over effectieve inzet van tijd en focus en het realiseren van zijn doelen.

Denk eens na over jouw werk of business.

Welk doel of issue is het meest belangrijke dat je wilt bereiken?
Zet dat om te beginnen eens in je agenda zodat je erop kunt focussen en denk erover na. Schrap die dingen uit je agenda die je niet helpen om je doelen te bereiken.
Vraag je bij iedere vergadering steeds weer af: is het noodzakelijk dat ik hierbij ben? Is het belangrijk? Op welke wijze heb ik impact of invloed?

Bundel of besteed administratief werk uit en hou het zo efficiënt mogelijk zodat het geen aandacht van jouw doelen afsnoept.

Focus op creatie en niet alleen maar op het in stand houden van het bestaande. Ben jij de zelfsturende leider, die zijn eigen agenda bepaalt; zijn eigen energie en… zijn eigen toekomst?!