Hoe ontwikkel je als Senior een invloedrijk en effectieve mentor-programma

Regelmatig wordt er binnen een organisaties een mentor-programma ontwikkeld. (Het woord mentor komt uit de Griekse mythologie, en staat voor begeleider en raadgever) Een tijdrovende en gecompliceerde bezigheid? Of een kans?

In de realiteit kun je een vrij simpele, maar zeer effectieve mentorprogramma ontwikkelen/invoeren, waarvan je binnen jouw organisatie, en binnen jouw team op vele manieren profijt zult hebben. Hieronder staan een aantal aandachtspunten om een mentorprogramma in te voeren. Deze helpen je bij het ontwikkelen van je medewerkers tot een team dat verantwoording wil dragen.

Tijd
Mentoring hoeft geen tijdrovende bezigheid te zijn. Eén keer per week of per twee weken een overleg van ongeveer 30 tot 60 minuten is voldoende om de belangrijkste aspecten aan de orde te laten komen. Bewaak deze tijd, en baken het af in je agenda. De mentor-sessies ga je niet bij het minste of geringste verschuiven. Jouw team wil graag weten dat hun groei en ontwikkeling je zoveel waard is dat je het niet verschuift.

Creëer waarden
De mentor-sessies bieden je de mogelijkheid om de kernwaarden van jouw organisatie te bespreken en je kunt daarin aangeven hoe verantwoordelijkheden binnen deze waarden liggen. Het is ook een mooi moment om je medewerkers te helpen om hun eigen persoonlijke waarden scherper in beeld te krijgen. Het creëren van de verbinding tussen persoonlijke waarden en de organisatie waarden is een basis om verantwoordelijkheid te “sturen” en productiviteit te verbeteren.

Praten over vaardigheden en verantwoordelijkheden
Uiteraard wil je vaardigheden en verantwoordelijkheden bespreken. Schep het vertrouwen dat wanneer er een “fout” wordt gemaakt, zij de verantwoordelijkheid hiervoor durven nemen. Jouw team zal begrijpen dat hun acties effect hebben. Niet alleen op één persoon, maar dat het ook invloed heeft op het team als geheel.

Speel eens een rollenspel
Het invoeren van rollenspeloefeningen klinkt wellicht wat moeilijk maar het is beslist een vooruitgang in het ontwikkelen van vaardigheden waarbij men leert om te gaan met moeilijke of lastige situaties.
Rollenspeloefeningen helpen om een hoger level van verantwoordelijkheid te creëren binnen jouw organisatie.

Ontwikkel een ontwikkelingsplan
Vraag je medewerker: Waar wil je naar toe? Wat/wie wil je graag zijn over vijf jaar? Wat zijn jou carrière plannen? Dit zijn voor alle medewerkers belangrijke vragen om over na te denken. Vooral voor Millennials die op zoek zijn naar erkenning en hun volgende stap binnen jouw organisatie.

Deel je ervaringen
Wat ging er goed bij jou als manager en leidinggevende? Waar ging het niet goed en welke dingen zou je anders doen. Deel niet alleen successen maar ook de minder goede dingen. Laat mensen zien dat je hebt geleerd van je “fouten,” en hoe ook zij van hun eigen “fouten” kunnen leren. Dat is een onderdeel van het mentor-proces.

Mentor sessies gaan in op de (kern) waarden, en (persoonlijke) verantwoordelijkheden. Spendeer jij tijd in mentor sessies binnen jouw team om kernwaarden te verstevigen? Coach jij jouw medewerkers in hoe ze met bepaalde situaties om kunnen gaan, en hoe ze hun loopbaan-pad plannen?

Jouw commitment ten opzichte van mentor-zijn, zal hiermee resulteren in een team met meer impact, productiviteit, loyaliteit en verantwoordelijkheid.

“A mentor is someone who sees more talent and ability within you, than you see in yourself, and help bring it out of you” Bob Proctor

 

 

 

 

 

 

 

 

Breng snelheid in je business. Richt je op het F-woord.

Het maakt mij niet uit hoeveel power, energie of briljante ideeën je hebt. Als je ze niet gebruikt door ze te focussen op een bepaald doel en ze niet consequent uitvoert, dan zul je het potentieel van al die ideeën nooit kunnen benutten.  (Zig Ziglar, grondlegger Crestcom)

Enige tijd geleden spraken we regelmatig met een leidinggevende die bijzonder goed was in het bereiken van zijn gestelde doelen. We bespraken vaak de lopende projecten en de verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gingen.

Tijdens deze gesprekken over één van onze projecten kregen wij van hem een dringende tip/opdracht. Ik hoor het hem nog zeggen. Hij droeg ons op om als het ware een paar “oogkleppen” op te doen en ons alleen bezig te houden met onze belangrijkste prioriteiten. Al het andere betitelde hij als “niet werkelijk relevant”.

“Ik ben me terdege bewust van het belang van dit project”, zei hij. “Van jullie verwacht ik hetzelfde. En verwacht dat je vanuit je omgeving veel op- en aanmerkingen zult gaan krijgen gedurende dit project.  Dus blokkeer informatie waar je niets mee kunt”!

Van hem konden we dus wel wat leren over de impact van focus.
– Hij begreep heel goed dat het hebben en vasthouden van focus leidt tot succes.
– In plaats van een dagelijks to-do lijstje had hij een dagelijks let-go-of lijstje.
– Hij besteedde zijn tijd allereerst aan het bepalen van de meest belangrijke initiatieven en acties die essentieel waren voor verbetering en groei.
– Wanneer je naar zijn agenda keek dan was dat werkelijk een afspiegeling van zijn opvattingen over effectieve inzet van tijd en focus en het realiseren van zijn doelen.

Denk eens na over jouw werk of business.

Welk doel of issue is het meest belangrijke dat je wilt bereiken?
Zet dat om te beginnen eens in je agenda zodat je erop kunt focussen en denk erover na. Schrap die dingen uit je agenda die je niet helpen om je doelen te bereiken.
Vraag je bij iedere vergadering steeds weer af: is het noodzakelijk dat ik hierbij ben? Is het belangrijk? Op welke wijze heb ik impact of invloed?

Bundel of besteed administratief werk uit en hou het zo efficiënt mogelijk zodat het geen aandacht van jouw doelen afsnoept.

Focus op creatie en niet alleen maar op het in stand houden van het bestaande. Ben jij de zelfsturende leider, die zijn eigen agenda bepaalt; zijn eigen energie en… zijn eigen toekomst?!

 

 

 

Het is jouw eigen keuze om de dag positief te beginnen!

Ben jij iemand die zijn verantwoordlijkheden nakomt? Overweeg eens de volgende 4 zinnen!

45 min te laat komen, tijdens een familie diner is okay. Het is maar familie.

Ik miste een deadline op mijn werk deze week. Wat maakt 1 week extra of later nou uit.

Ik heb mijn zoon beloofd om vrijdagavond naar zijn wedstrijd te kijken. Maar ik zat vast in een bespreking. Hij zal het wel begrijpen, dat doet hij altijd.

Het is de bedoeling dat ik minstens 15 zakelijke telefoontjes op een dag pleeg. Als ik geluk heb haal ik er 10. Er is zoveel te doen op een dag.

Waarom voelen sommige mensen zich er best comfortabel bij wanneer ze zich regelmatig onttrekken aan hun verantwoordelijkheden, terwijl andere mensen juist serieus hun verantwoordelijkheden nakomen. Hoe komt dat mensen die het druk hebben vaak degene zijn die er nog een taak bij nemen?

Ik ken een directeur (CEO) van een organisatie. Hij stelde zichzelf een doel door iedere ochtend om half zeven op te staan, en dan ging hij eerst naar de sportschool of (bij goed weer) buiten joggen. Aan het begin had hij een personal trainer ingehuurd, die ermede voor zorgde dat hij deze verplichting die hij aan zichzelf had gesteld kon volhouden. Deze dagelijkse routine werd al snel een hele goede gewoonte en had een positieve invloed. Deze man raakte hierdoor steeds meer in control, en het behalen van zijn dagelijkse fysieke inspanningen gaven hem veel positieve energie. Als hij dan de sportschool verliet, voelde hij zich sterker en krachtiger, omdat hij had voldaan aan een van de persoonlijke doelen/verplichtingen die hij zichzelf had gesteld. Met dit goede gevoel was de toon van de rest van de dag ook gezet!

Het hebben van dit sterke en voldane gevoel is het geheim van het succes van deze man waarmee hij zoveel van zijn tijd en aandacht kon geven aan andere mensen. Hij is net zo bezet en druk als jou en mij, en hij heeft ook vele verantwoordelijkheden, maar hij heeft altijd tijd en aandacht voor de mensen om hem heen in zijn directe (zakelijke)omgeving.

Je kent ook vast wel zo iemand in jouw omgeving. Iemand die altijd “druk” is, goed georganiseerd te werk gaat, en daarnaast ook meestal nog tijd over om er nog iets bij te doen, en zonder moeite zijn/haar aandacht en tijd geeft aan andere mensen in zijn of haar (zakelijke) omgeving.

Op deze mensen kun je bouwen en rekenen. Ze krijgen hun dingen voor elkaar. Het maakt niet uit wat het is. Ze kennen hun eigen waarde, de waarde van hun tijd, en de waarde van een andermans tijd. Deze mensen stralen positieve energie en kracht uit.

Als je nou naar jouw agenda kijkt deze week. Welke verantwoordelijkheden heb jij of ga nog maken. Stel jezelf tot doel om aan je verantwoordlijkheden te gaan voldoen, en probeer de dag eens te beginnen met één van de belangrijkste.

Daarmee begint je dag goed.
Weet wat je waard bent! Wanneer je waardevol met je eigen tijd om gaat en je hebt respect voor de waardevolle tijd van een ander, bouw je aan een natuurlijke en gezonde (zakelijke) relatie.

Verantwoordelijk zijn, maakt je een betere vriend, bestuur of netwerk -lid en collega. Hou je aan je verantwoordelijkheden, en maak meer tijd vrij voor mensen die zich aan hun woord houden. Spendeer geen tijd meer aan mensen die voortdurend hun afspraken niet nakomen of afzeggen. Je bent het waard!!

Welke persoonlijke verantwoordelijkheden en verplichtingen heb jij, of ga je binnenkort nog maken, waarmee je de positieve energie krijgt om aan al je verantwoordelijkheden waar andere mensen “afhankelijk” van zijn te kunnen voldoen?